Dịch vụ nổi bật

Câu chuyện khách hàng

- Chủ tịch hội đồng quản trị Tập đoàn HYH Group
- Chuyên gia phẫu thuật thẩm mỹ
- Thành viên “Tổ chức nghiên cứu tại Viện Thẩm mỹ Quốc Tế Việt Nam
- Chứng nhận độc quyền căng chỉ không tiêu Hoa Kỳ chứng nhận FDA
- Chứng nhận khoa Thẩm mỹ đại học Hàn Quốc
- Đại học Y Hà Nội - Chuyên khoa Thẩm mỹ
- Chứng nhận độc quyền căng chỉ không tiêu Hoa Kỳ chứng nhận FDA
- Chứng nhận khoa Thẩm mỹ đại học Hàn Quốc
- Đại học Y Hà Nội - Chuyên khoa Thẩm mỹ
Chủ Tịch - BS. Nguyễn Công Hân Khách hàng thành công
- Chủ tịch hội đồng quản trị Tập đoàn HYH Group
- Chuyên gia phẫu thuật thẩm mỹ
- Thành viên “Tổ chức nghiên cứu tại Viện Thẩm mỹ Quốc Tế Việt Nam
- Chứng nhận độc quyền căng chỉ không tiêu Hoa Kỳ chứng nhận FDA
- Chứng nhận khoa Thẩm mỹ đại học Hàn Quốc
- Đại học Y Hà Nội - Chuyên khoa Thẩm mỹ
- Chứng nhận độc quyền căng chỉ không tiêu Hoa Kỳ chứng nhận FDA
- Chứng nhận khoa Thẩm mỹ đại học Hàn Quốc
- Đại học Y Hà Nội - Chuyên khoa Thẩm mỹ
Chủ Tịch - BS. Nguyễn Công Hân Khách hàng thành công
- Chủ tịch hội đồng quản trị Tập đoàn HYH Group
- Chuyên gia phẫu thuật thẩm mỹ
- Thành viên “Tổ chức nghiên cứu tại Viện Thẩm mỹ Quốc Tế Việt Nam
- Chứng nhận độc quyền căng chỉ không tiêu Hoa Kỳ chứng nhận FDA
- Chứng nhận khoa Thẩm mỹ đại học Hàn Quốc
- Đại học Y Hà Nội - Chuyên khoa Thẩm mỹ
- Chứng nhận độc quyền căng chỉ không tiêu Hoa Kỳ chứng nhận FDA
- Chứng nhận khoa Thẩm mỹ đại học Hàn Quốc
- Đại học Y Hà Nội - Chuyên khoa Thẩm mỹ
Chủ Tịch - BS. Nguyễn Công Hân Khách hàng thành công
Đội ngũ bác sĩ tại Dr.Han

Hình ảnh thành công của khách hàng

HYH Group

Lý do nên chọn HYH GROUP

  • TIÊN PHONG CĂNG CHỈ KHÔNG TIÊU HOA KỲ DIAMOND FIBER
  • HỆ THỐNG THẨM MỸ TIÊU CHUẨN 7 SAO
  • 100% BÁC SĨ ĐẦU NGÀNH, TAY NGHỀ CAO
  • CƠ SỞ VẬT CHẤT ĐẲNG CẤP QUỐC TẾ
  • CÔNG NGHỆ, TRANG THIẾT BỊ HIỆN ĐẠI BẬC NHẤT

Xem ngay video

“Hành trình 15 năm Hào Quang Tỏa Sáng”

Hệ sinh thái HYH GROUP

  • VIỆN THẨM MỸ QUỐC TẾ DR. HAN
  • VIỆN ĐIỀU TRỊ DA CÔNG NGHỆ CAO
  • ĐẠI LÝ ĐỘC QUYỀN MỸ PHẨM PAULA’S CHOICE - HOA KỲ
  • ĐẠI LÝ ĐỘC QUYỀN DƯỢC MỸ PHẨM TEGODER - TÂY BAN NHA
  • HỌC VIỆN THẨM MỸ - HYH ACADEMY